Kirjuta meile Voldi riba
 1. 1. Üldreeglid.
  1. 1.1. Käesolevad reeglid sätestavad saidil Cargo LT müügi korra ja tingimused.
  2. 1.2. Käesolevates tingimustes kasutatakse järgmisi termineid ja määratlusi:
  3. Administraator – oksjoni korraldaja.
  4. Organisaator - UAB «Eurospektras», ettevõtte kood 126206243, käibemaksukohuslase kood LT262062413, Laisves prospektas 88, LT-06125, Vilnius.
  5. Osaleja – füüsiline või juriidiline isik, kes on registreeritud saidil www.cargo.lt ja on sõlminud lepingu saidi Cargo.LT Administraatoriga.
  6. Müüja – Cargo.LT kasutaja, kes pakub oma kaupu ja/või teenuseid müügiks saidil Cargo.LT, alajaotuses Cargo.Auction.
  7. Ostja – Cargo.LT kasutaja, kes teeb pakkumise Oksjonil või teostab ostu Müügil fikseeritud hinnaga.
  8. Oksjon – kaupade (teenuste) müügi meetod, millel kauba (teenuse) saamise õigus läheb üle Ostjale, kes pakub maksimaalse hinna Oksjoni lõpetamise hetkel.
  9. Müük fikseeritud hinna eest – kaupade ja teenuste müük Müüja poolt fikseeritud hinna eest, ilma Oksjoni läbi viimata.
  10. Oksjoni võitja – Oksjonil osaleja, kes pakub maksimaalse hinna kauba (teenuse) eest Oksjoni lõpetamise hetkel.
 2. 2. Osaleja registreerimine.
  1. 2.1. Registreerimise ajal saidil Cargo.LT peab osaleja esitama enda kohta täieliku ja täpse informatsiooni. Kui registreerimise ajal või hiljem olid esitatud valed, ebatäpsed, eksitavad või mittetäielikud andmed, on Administraatoril õigus viivitamatult blokeerida juurdepääs Osalejale Cargo.Auction`ile ja/või saidile Cargo.LT.
  2. 2.2. Oksjoni osaline võib sooritada ainult ühe registreerimise.
  3. 2.3. Saidil Cargo.LT registreeritud kasutajad nõustuvad Cargo.Auction tingimustega ja kohustuvad jälgima käesolevaid reegleid.
  4. 2.4. Oksjoni korraldaja kohustub kindlustama Osalejate ohutuse vastavuses kehtivate seadustega.
 3. 3. Kaupade ja teenuste Cargo.Auction`ile esitamise kord.
  1. 3.1. Müüja, kes otsustab müüa Oksjonil talle kuuluvaid kaupu, kinnitab kaupade ehtsust ja kaupade omandiõigust ning võtab endale täieliku vastutuse Ostjate ees, kui esitatud andmed ei vasta tegelikkusele.
  2. 3.2. Keelatud on panna müüki Leedu Vabariigi seadustega keelatud esemeid.
  3. 3.3. Müüja, kes osutab teenuseid, garanteerib pakutavate teenuste osutamiseks kõigi vajalike lubade olemasolu.
  4. 3.4. Müüja on kohustatud esitama kõik vajalikud andmed kauba (teenuse) kohta - kauba omaduste kirjelduse ja iseloomu, kauba seisundi, fotod, tasumise ja tarne tingimused.
  5. 3.5. Kaupade ja teenuste esitamine müüki on tasuta.
  6. 3.6. Keelatud on esitada oma või võõrast aadressi või muid andmeid (telefon, elektronposti aadress, muu informatsioon, mis võib aidata identifitseerida Müüjat) kaupade (teenuste) kirjelduses, fotodel ja kommetaarides.
  7. 3.7. Keelatud on esitada kauba kirjelduses informatsiooni, mis ei ole seotud pakutavate kaupadega (teenustega).
 4. 4. Oksjoni läbiviimise kord.
  1. 4.1. Oksjoni kehtivuse aeg määratakse Müüja poolt.
  2. 4.2. Oksjonil müümiseks esitab Müüja alghinna, millest alustatakse kauplemist. Müüja võib ka esitada minimaalse müügihinna ja „Osta kohe“ hinna. „Osta kohe“ hind kehtib kuni Ostjate poolt minimaalse ostuhinna määramiseni.
  3. 4.3. Müüjal on õigus korrigeerida pakutavate kaupade (teenuste) andmeid ja kirjeldust.
  4. 4.4. Müüjal on õigus eemaldada Oksjoni müügikuulutus Ostjate pakkumiste puudumisel. Fikseeritud hinnaga müük võib olla eemaldatud või peatatud igal ajahetkel.
  5. 4.5. Cargo.Auction`i osalistest saavad Ostjad oma hinna pakkumisel kauba (teenuste) eest ja kaupade (teenuste) soetamisel fikseeritud hinna eest. Kuulutustes esitatud hinnad ei sisalda käibemaksu ja saatekulusid. Kauba saatekulu arvestatakse tellimuse vormistamisel Ostja poolt Müüja pakutavatest variantidest eelistatud variandi valimisel.
  6. 4.6. Oksjoni võtjaks kuulutatakse Ostja, kes pakub maksimaalse hinna kauba (teenuse) eest kehtiva Oksjoni lõpuks.
  7. 4.7. Müüja garanteerib, et müüb kauba (teenuse) selle hinna eest, mis esitatakse Oksjoni Võitja poolt. Müüja keeldumisel müüa kaupu (teenuseid) või Müüjal müügile pakutud kauba (teenuste) puudumisel kohustub Müüja tasuma trahvi summas 10% kauba (teenuse) maksumusest, kuid mitte vähem kui 30 EUR + PVM, Oksjoni Organisaatorile.
  8. 4.8. Pärast Oksjoni lõppu saadab Organiseerija Võitjale teate e-mailile ja Cargo.Pager`isse. Võtja on kohustatud tasuma ja kinnitama kauba (teenuste) eest tasumise 3 tööpäeva jooksul.
  9. 4.9. Ostja keeldumise korral tasumisest või mitteõigeaegse tasumise korral kohustub Ostja tasuma trahvi summas 10% kauba (teenuse) hinnast, kuid mitte vähem kui 30 EUR + PVM, Oksjoni Organisaatorile.
  10. 4.10. Müüja või Ostja poolt punktide 4.7 ja 4.9. rikkumisel on Administraatoril õigus peatada kõikide saidi Cargo.LT pakutavate teenuseliikide osutamine Kasutajale ilma eelneva hoiatuseta.
  11. 4.11. Oksjoni teiste Osalejate suhtes lugupidamatuse, solvangute ja vaenuliku käitumise ilmutamisel võidakse Kasutaja juurdepääs Cargo.LT saidile peatada.
 5. 5. Lõpptingimused.
  1. 5.1. Oksjoni leheküljel kuvatud aeg - Cargo.LT serveril esitatud aeg - võib mitte kokku langeda Osaleja arvutil esitatud ajaga.
  2. 5.2. Oksjoni Organisaator ei kanna vastutust mis tahes Osalejate poolt kantud kahjude eest, mis tulenesid kaupade (teenuste) soetamisest Cargo.Auction Müüjatelt.
  3. 5.3. Oksjoni Organisaatoril on õigus muuta või täielikult eemaldada Osalejate info (kaupade (teenuste) kirjeldused, avaldused, Ostjate päringud ja igasugune muu informatsioon), mis rikub saidi ja Cargo.Auctioni reegleid.
  4. 5.4. Kasutaja Reeglite rikkumisel võidakse keelata juurdepääs Cargo.Auction`ile.
  5. 5.5. Oksjoni Organisaatoril on õigus igal ajal muuta Oksjoni Reegleid, avaldades need saidil, ilma Kasutajaid muutustest teavitamata.
Leht kasutab oma tavapäraseks toimimiseks küpsiseid, sihitud reklaami kuvamiseks ja liikluse analüüsiks. Nõustute küpsiste kasutamisega. Põhjalikumalt
Andmete sisestamine
Olek: kust